Thứ Bảy ngày 21 tháng 5 năm 2022

Grab thử nghiệm “Chuyến xe hẹn giờ” cho GrabCar tại Hà Nội

Grab, siêu ứng dụng đa dịch vụ, ngày 4-2-2020 bắt đầu triển khai thử nghiệm “Chuyến xe hẹn giờ” (Advance Booking) cho dịch vụ GrabCar với một số người dùng nhất định tại Hà Nội.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.