Thứ Hai ngày 20 tháng 3 năm 2023

VNPT là đơn vị đầu tiên được cấp phép cung cấp dịch vụ chữ ký số lần thứ 3

Ngày 14-2-2020 tại Hà Nội, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (Bộ TT&TT) đã trao giấy phép cung cấp dịch vụ Chứng thực chữ ký số công cộng VNPT-CA cho Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam (VNPT) với thời hạn 10 năm. VNPT là đơn vị đầu tiên được cấp lại giấy phép CA theo Nghị định 130/2018/NĐ-CP và là đơn vị duy nhất ở Việt Nam được cấp phép lần thứ 3 cho đến thời điểm này.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.