Thứ Tư ngày 21 tháng 2 năm 2024

Việt Nam trong danh sách lưu ý của CDC Mỹ

Việt Nam bị Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ xếp vào nhóm 5 điểm đến có mức độ dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng.

Trong khi tiếp tục áp dụng mức Cảnh báo du hành (Travel Notice) ở mức cao nhất Level 3 với đại lục Trung Quốc, ngày 19-2, CDC đưa mức cảnh báo Level 1 với Hong Kong và Nhật Bản.

Cảnh báo du hành của CDC Mỹ có 3 cấp:
– Level 1 – Watch (quan sát): Practice Usual Precautions (thực hiện các sự phòng ngừa thông thường).
– Level 2 – Alert (báo động): Practice Enhanced Precautions (thực hiện các sự phòng ngừa nâng cao).
– Level 3 – Warning (khuyến cáo): Avoid Nonessential Travel (tránh chuyến đi không cần thiết).

CDC đã liệt kê 5 nước và vùng lãnh thổ Singapore, Hàn Quốc, Taiwan, Thái Lan và Việt Nam thuộc nhóm điểm đến “Lây lan trong cộng đồng rõ ràng” (Apparent Community Spread). Thuật ngữ này để chỉ các nước mà tình hình virus dịch bênh đã tới mức lây lan trong cộng đồng, giữa người với người, trong đó có những trường hợp không rõ bị lây nhiễm ra sao và ở đâu. Tuy nhiên, tình hình lây nhiễm ở các nước này chưa tới mức để CDC phải áp dụng Cảnh báo du hành. Việc xếp loại là để người ta cân nhắc và quyết định, cũng như chủ động phòng ngừa bảo vệ an toàn cho mình.

Chỉ xin đừng quá “ngạo nghễ” và “ướt đẫm thi ca” mà coi việc được CDC nêu tên như vầy là “chưa bao giờ được như thế này”. Có 32 nước và vùng lãnh thổ đã có người nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 mà chỉ có 8 nước và vùng lãnh thổ được CDC nêu tên bất luận kiểu gì cũng là điều đáng quan ngại sâu sắc.

Nguồn CDC: Coronavirus Disease 2019 Information for Travel

PHẠM HỒNG PHƯỚC