Thứ Năm ngày 18 tháng 4 năm 2024

CDC Mỹ cập nhật Cảnh báo du hành ngày 22-2-2020

Ngày 22-2-2020, chỉ 3 ngày sau khi đưa ra những Cảnh báo du hành (Travel Notice) mới, trong đó đưa Việt Nam vào danh sách 5 nước và vùng lãnh thổ (Singapore, Hàn Quốc, Taiwan, Thái Lan và Việt Nam) thuộc nhóm điểm đến “Lây lan trong cộng đồng rõ ràng” (Apparent Community Spread), Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đã cập nhật lần nữa mức độ cảnh báo có liên quan tới dịch bệnh COVID-19.

Trong khi tiếp tục áp dụng mức Cảnh báo du hành (Travel Notice) ở mức cao nhất Level 3 với đại lục Trung Quốc, ngày 22-2, CDC đưa mức cảnh báo Level 2 với Nhật Bản và Hàn Quốc. Hong Kong vẫn ở Level 1. Nhật Bản từ Level 1 nhày lên Level 2, còn Hàn Quốc làm một cú đại nhảy vọt từ nhóm 5 “Apparent Community Spread” chung với Việt Nam lên thẳng Level 2.

Cảnh báo du hành của CDC Mỹ có 3 cấp:

– Level 1 – Watch (quan sát): Practice Usual Precautions (thực hiện các sự phòng ngừa thông thường).

– Level 2 – Alert (báo động): Practice Enhanced Precautions (thực hiện các sự phòng ngừa nâng cao).

– Level 3 – Warning (khuyến cáo): Avoid Nonessential Travel (tránh chuyến đi không cần thiết).

CDC ngày 22-2 cũng đã bổ sung thêm Iran, nước đi sau mà về trước, vào danh sách 5 nước và vùng lãnh thổ thuộc nhóm điểm đến “Lây lan trong cộng đồng rõ ràng” (Apparent Community Spread). Thuật ngữ này để chỉ các nước mà tình hình virus dịch bênh đã tới mức lây lan trong cộng đồng, giữa người với người, trong đó có những trường hợp không rõ bị lây nhiễm ra sao và ở đâu. Tuy nhiên, tình hình lây nhiễm ở các nước này chưa tới mức để CDC phải áp dụng Cảnh báo du hành. Việc xếp loại là để người ta cân nhắc và quyết định, cũng như chủ động phòng ngừa bảo vệ an toàn cho mình.

Trong nhóm 5 điểm đến được lưu ý, Việt Nam có ít ca nhiễm được ghi nhận nhất. Nhưng Việt Nam lại là một trong những nước có nguy cơ lây nhiễm cao nhất vì không chỉ là nước có chung đường biên giới đất liền (loại biên giới phên giậu đầy hững hờ) với Trung Quốc mà còn có những mối quan hệ đặc thù mang tính lịch sử hai bên. Có vô số người hai nước qua làm việc trên đất nước của nhau, khó bề mà kiểm soát chặt chẽ nổi. Ý thức cả về cuộc sống cộng đồng lẫn chấp hành quy định của người Việt Nam bềnh bồng như giề lục bình trôi sông. Ta trong cuộc và trong nhà riết quen nên coi bình thường, chứ người nước ngoài – đặc biệt là ở những xã hội nghiêm túc – nhìn là nhận ra ruồi đực ruồi cái thậm chí ruồi LGBT ngay.

CDC: Coronavirus Disease 2019 Information for Travel

HẠNH LEE