Thứ Tư ngày 21 tháng 2 năm 2024

Cô Vi vòng quanh thế giới (1)

Hình ảnh về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới.

Nhân viên y tế đang trợ giúp một người nhiễm virus nCoV chuyển viện từ Bệnh viện Wuhan No.3 Hospital tới Bệnh viện Huoshenshan Hospital ở thành phố Wuhan. (Ảnh: Agence France-Presse — Getty Images/ NYT 5 Mar 2020/ Internet. Thanks.) Medical staff assisting a patient infected by the coronavirus leaving from Wuhan No.3 Hospital to travel to Huoshenshan Hospital in Wuhan.Credit…Agence France-Presse — Getty Images

Xin mời xem trên MediaOnline