Thứ Ba ngày 28 tháng 5 năm 2024

CẬP NHẬT về dịch Wuhan COVID-19 ngày 20-3-2020

Thế giới trải qua một ngày 19-3-2020 với số người nhiễm và chết trong một ngày cao kỷ lục, có thêm 26.110 ca nhiễm mới (hôm trước tăng 20.575 ca) và thêm 1.084 người chết (hôm trước tăng 973 ca). Tốc độ tăng ớn lạnh trong mấy ngày nay. Chiều 18-3, số người nhiễm vượt mốc 200.000 và người chết vượt mốc 8.000. Sáng 20-3, thế giới đã có 179 nước và vùng lãnh thổ có người nhiễm novel coronavirus (SARS-CoV-2) với 245.612 người nhiễm (147.127 người đang điều trị – active cases), có 164.645 người ở 178 nước và vùng lãnh thổ bên ngoài đại lục Trung Quốc. Chỉ trong 2 ngày, thế giới liên tục vượt mốc 8.000, rồi 9.000 và 10.000 người chết. Sáng 20-3 ghi nhận có 10.048 người chết (chiếm 4,09% so với tổng nhiễm); và 88.437 người đã được chữa khỏi (chiếm 36,00% so với tổng nhiễm). Số người nhiễm và tử vong bên ngoài đại lục Trung Quốc đang ngày càng nhiều hơn ở đại lục (67,04% so với 32,96% về số người nhiễm).

Nhân viên khu dân cưu kiểm tra căn cước và thân nhiệt người đi lại tại thủ đô Bắc Kinh ngày 18-3-2020. (Ảnh: Gilles Sabrié for The New York Times/ Internet. Thanks)

Ngày 19-3 tiếp tục là một ngày kinh khủng với Ý, số ca nhiễm mới tăng cao kỷ lục và vượt mốc 5.000 tới 5.322 người, tổng cộng có 41.035 người nhiễm (ngày hôm trước tăng 4.207 ca thành 35.713 ca, sau khi vượt qua mốc 10.000 người nhiễm vào ngày 10-3); và có thêm 427 người chết kỷ lục (hôm trước thêm 475 người), tổng cộng là 3.406 người chết (so với 2.978 người hôm trước). Ý là nước Châu Âu bị dịch bệnh Wuhan Coronavirus tấn công nặng nhất, là ổ lây nhiễm cho cả Châu Âu, sau ca nhiễm đầu tiên lây từ người qua người được ghi nhận ở Ý ngày 21-2-2020. Ý hiện là nước bên ngoài Trung Quốc có số ca nhiễm cao nhất và có số người chết cao nhất. Chỉ trong 2 ngày qua đã liên tục vượt mốc 30.000 rồi 40.000 người nhiễm. Tới sáng 20-3-2020, so với tâm dịch Trung Quốc có 1,4 tỷ dân, Ý với 60 triệu dân đã có hơn phân nửa số người nhiễm (41.035 so với 80.967) và vượt qua số người chết (3.406 so với 3.248).

Mỹ trong ngày 19-3 có bản đồ novel coronavirus đỏ lòm như sàn chứng khoán. Một ngày mà có thêm 68 ca tử vong, tổng số là 218 người chết. Có thêm 5.040 ca nhiễm (hôm trước tăng 2.858 ca), tổng cộng là 14.299 người nhiễm (hôm trước là 9.269 người) tại tất cả 50 tiểu bang và DC từ Bờ Tây sang Bờ Đông. Bang Idaho nằm sát bên bang Washington tâm dịch trụ tới nay mới “lên sàn”. Sau khi bắt đầu “nhận thức lại”, Mỹ tăng cường và mở rộng diện xét nghiệm, thậm chí dựng trạm drive-through chặn xe quệt mẫu xét nghiệm mà người trên xe ngồi đâu ở đó, số ca nhiễm tăng vọt cho thấy ả Covi đã ủ bệnh giữa người Mỹ là vô tư lan trong cộng đồng từ lâu.

Confirmed Cases and Deaths by Country, Territory, or Conveyance

The coronavirus COVID-19 is affecting 179 countries and territories around the world and 1 international conveyance (the Diamond Princess cruise ship harbored in Yokohama, Japan). The day is reset after midnight GMT+0.

Country,
Other
Total
Cases
New
Cases
Total
Deaths
New
Deaths
Total
Recovered
Active
Cases
Serious,
Critical
Tot Cases/
1M pop
China 80,967 +39 3,248 +3 71,150 6,569 2,136 56
Italy 41,035 +5,322 3,405 +427 4,440 33,190 2,498 679
Iran 18,407 +1,046 1,284 +149 5,979 11,144   219
Spain 18,077 +3,308 831 +193 1,107 16,139 939 387
Germany 15,320 +2,993 44 +16 115 15,161 2 183
USA 14,299 +5,040 218 +68 121 13,960 64 43
France 10,995 +1,861 372 +108 1,295 9,328 1,122 168
S. Korea 8,652 +239 94 +10 2,233 6,325 59 169
Switzerland 4,222 +1,107 43 +10 15 4,164   488
UK 3,269 +643 144 +40 65 3,060 20 48
Netherlands 2,460 +409 76 +18 2 2,382 45 144
Austria 2,179 +533 6 +2 9 2,164 13 242
Belgium 1,795 +309 21 +7 165 1,609 130 155
Norway 1,790 +199 7 +1 1 1,782 27 330
Sweden 1,439 +138 11 +1 16 1,412 21 142
Denmark 1,151 +94 6 +2 1 1,144 30 199
Japan 943 +29 33 +4 191 719 46 7
Malaysia 900 +110 2   75 823 15 28
Canada 873 +146 12 +3 11 850 1 23
Portugal 786 +144 4 +2 4 778 20 77
Australia 756 +160 7 +1 46 703 1 30
Diamond Princess 712   7   527 178 14  
Czechia 694 +172     3 691 6 65
Israel 677 +244     14 663 6 78
Brazil 647 +118 7 +3 2 638 18 3
Ireland 557 +191 3 +1 5 549 6 113
Greece 464 +46 6 +1 19 439 16 45
Qatar 460 +8     10 450 6 160
Pakistan 454 +147 2   13 439   2
Finland 400 +41     10 390 2 72
Turkey 359 +168 4 +2   355   4
Poland 355 +68 5   13 337 3 9
Singapore 345 +32     124 221 14 59
Chile 342 +104       342 6 18
Luxembourg 335 +132 4 +2 6 325 1 535
Iceland 330 +80     5 325 1 967
Slovenia 319 +33 1     318 6 153
Indonesia 308 +81 25 +6 15 268   1
Bahrain 278 +22 1   110 167 4 163
Romania 277 +17     25 252 5 14
Saudi Arabia 274 +36     8 266   8
Thailand 272 +60 1   42 229 1 4
Estonia 267 +9     1 266 1 201
Ecuador 260 +92 3   1 256 2 15
Egypt 256 +46 7 +1 42 207   3
Peru 234 +89 1 +1 1 232 7 7
Philippines 217 +15 17   8 192 1 2
Hong Kong 208 +15 4   98 106 4 28
Russia 199 +52 1 +1 8 190   1
India 194 +25 4 +1 20 170   0.1
Iraq 192 +28 13 +1 49 130   5
Mexico 164 +71 1 +1 4 159 1 1
Lebanon 157 +24 4   4 149 3 23
South Africa 150 +34       150   3
Kuwait 148 +6     18 130 5 35
San Marino 144 +4 14   4 126 12 4,244
UAE 140 +27     31 109 2 14
Panama 137 +28 1   1 135 7 32
Argentina 128 +31 3 +1 3 122   3
Slovakia 124 +19       124 2 23
Armenia 122 +12     1 121 2 41
Croatia 110 +21 1 +1 5 104   27
Taiwan 108 +8 1   26 81   5
Colombia 108 +15     1 107   2
Bulgaria 107 +15 3 +1   104   15
Serbia 103 +14     1 102 4 12
Uruguay 94 +15       94   27
Algeria 90 +15 9 +2 32 49   2
Costa Rica 87 +18 1     86 2 17
Latvia 86 +15     1 85   46
Vietnam 85 +9     16 69   0.9
Andorra 74 +21     1 73   958
Hungary 73 +15 1   2 70 4 8
Brunei 73 +5       73 2 167
Faeroe Islands 72 +14     1 71   1,474
Jordan 69 +13     1 68   7
Cyprus 67 +9       67 1 55
Albania 64 +5 2     62 2 22
Bosnia and Herzegovina 64 +25     2 62   20
Morocco 63 +9 2   2 59 1 2
Sri Lanka 60 +9     3 57   3
Malta 53 +5     2 51   120
Belarus 51       5 46   5
North Macedonia 50 +7     1 49 1 24
Moldova 49 +13 1   1 47 3 12
Lithuania 48 +14     1 47 1 18
Oman 48 +9     13 35   9
Palestine 47 +3       47   9
Kazakhstan 44 +8 3 +3   41   2
Azerbaijan 44 +10 1   7 36   4
Venezuela 42 +6       42   1
Georgia 40 +2     1 39 1 10
Tunisia 39 +10 1 +1 1 37 2 3
New Zealand 39 +19       39   8
Cambodia 37       1 36   2
Senegal 36       2 34   2
Dominican Republic 34   2     32   3
Burkina Faso 33 +6 1     32   2
Guadeloupe 33         33   82
Liechtenstein 28         28   734
Réunion 28 +14       28   31
Ukraine 26 +10 3 +1   23   0.6
Martinique 23   1     22   61
Uzbekistan 23 +5       23   0.7
Afghanistan 22       1 21   0.6
Bangladesh 18 +4 1   3 14   0.1
Macao 17       10 7   26
Cuba 16 +6 1     15   1
Jamaica 15   1   2 12   5
Bolivia 15 +3       15   1
French Guiana 15         15   50
DRC 14 +7       14   0.2
Cameroon 13         13   0.5
Maldives 13         13   24
Montenegro 13 +5       13   21
Paraguay 13 +2       13 1 2
Nigeria 12 +4     1 11   0.06
Guam 12 +4       12   71
Honduras 12 +3       12   1
Channel Islands 11 +4       11   63
Ghana 11 +4       11   0.4
Rwanda 11         11   0.8
Monaco 10 +1       10   255
Gibraltar 10 +2     2 8   297
Guatemala 9 +1 1     8   0.5
Ivory Coast 9       1 8   0.3
Trinidad and Tobago 9 +2       9   6
Ethiopia 7 +1       7   0.06
Kenya 7         7   0.1
Mauritius 7 +4       7   6
Equatorial Guinea 6 +2       6   4
French Polynesia 6 +1       6   21
Mongolia 6         6   2
Puerto Rico 6         6   2
Seychelles 6         6   61
Tanzania 6 +3       6   0.1
Guyana 5 +1 1     4   6
Aruba 5 +1     1 4   47
Barbados 5 +3       5   17
Mayotte 4 +1       4   15
Cayman Islands 3 +2 1     2   46
Curaçao 3   1 +1   2   18
Bahamas 3 +2       3   8
Congo 3 +2       3   0.5
Gabon 3         3   1
Kyrgyzstan 3         3   0.5
Namibia 3 +1       3   1
St. Barth 3         3   304
Saint Martin 3         3   78
U.S. Virgin Islands 3 +1       3   29
Sudan 2   1     1   0.05
Benin 2         2   0.2
Bermuda 2         2   32
Greenland 2         2   35
Liberia 2         2   0.4
Mauritania 2         2   0.4
New Caledonia 2         2   7
Saint Lucia 2         2   11
Zambia 2         2   0.1
Nepal 1       1 0   0.03
Antigua and Barbuda 1         1   10
Bhutan 1         1   1
CAR 1         1   0.2
Chad 1 +1       1   0.06
Djibouti 1         1   1
El Salvador 1 +1       1   0.2
Fiji 1 +1       1   1
Gambia 1         1   0.4
Guinea 1         1   0.08
Vatican City 1         1   1,248
Isle of Man 1 +1       1   12
Montserrat 1         1   200
Nicaragua 1 +1       1   0.2
Niger 1 +1       1   0.04
St. Vincent Grenadines 1         1   9
Sint Maarten 1         1   23
Somalia 1         1   0.06
Suriname 1         1   2
Eswatini 1         1   0.9
Togo 1         1   0.1
Total: 245,612 26,790 10,048 1,097 88,437 147,127 7,378 31.5

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỊCH COVID-19

NHỮNG CA NHIỄM NOVEL CORONAVIRUS COVID-19 Ở VIỆT NAM

CÁC NGUỒN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 ĐÁNG TIN CẬY: