Thứ Tư ngày 04 tháng 10 năm 2023

Các dịch vụ công nghệ AI của Huawei hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại Châu Á – Thái Bình Dương

Huawei đang cung cấp các dịch vụ công nghệ về trí tuệ nhân tạo (AI), hội nghị truyền hình, phủ sóng mạng không dây và điện thoại thông minh cho các quốc gia trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, một phần trong kế hoạch hành động nhằm hỗ trợ các khách hàng chiến đấu với đại dịch COVID-19. Huawei đã hợp tác với Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Bangladesh và một số nước khác để giải quyết các thách thức về truyền thông, bảo đảm kết nối và hỗ trợ các dịch vụ thiết yếu với các công nghệ sáng tạo trong đại dịch COVID-19.

Giải pháp Telemedichine của Huawei tại Thái Lan. (Nguồn: Internet. Thanks.)

Các hệ thống y tế là những hệ thống ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống lại đại dịch. Các hệ thống khám chữa bệnh từ xa (telemedicine) của Huawei đã phát triển các ứng dụng nền tảng cho bốn kịch bản chính trong cuộc chiến chống lại coronavirus: Truyền phát video trực tiếp, Cộng tác từ xa, Chẩn đoán từ xa và Bảo vệ từ xa, tất cả đã được sử dụng một cách tích cực trong các kịch bản trực tiếp trên khắp Châu Á – Thái Bình Dương.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.