Thứ Tư ngày 17 tháng 4 năm 2024

Chuyện về bảo hiểm khi lái xe

Có vẻ chúng ta đang lái bảo hiểm sai làn. Thay vì đòi hỏi phải minh bạch và có cơ chế bảo đảm được giải quyết quyền lợi bảo hiểm một cách thỏa đáng và đúng luật khi có sự cố, chúng ta lại tranh cãi về sự cần thiết của bảo hiểm khi chạy xe cộ. Nhiều nước trên thế giới, có Mỹ, Châu Âu, vẫn bắt buộc chủ xe phải có bảo hiểm giao thông khi lái xe. Thậm chí không có bảo hiểm sẽ không được cấp biển số xe (ở một số nước, biển số xe do bảo hiểm quản lý và cấp).

Bảo hiểm xe lưu thông là bắt buộc. Mua bảo hiểm là mua sự an tâm và không ai chủ động muốn được nhận nó đâu. Và khi xui rủi xảy ra tai nạn, người chủ xe sẽ hiểu giá trị (tất nhiên có thể là cả sự phiền phức) của bảo hiểm ra sao.

Ảnh: Internet. Thanks.

Nhưng cần phân biệt, bảo hiểm xe lưu thông có 2 thành phần: bắt buộc và tự nguyện. Bắt buộc là về trách nhiệm dân sự của chủ xe. Tức khi gây tai nạn, chủ xe có tiền để bồi thường cho nạn nhân. Bảo hiểm tự nguyện là bảo hiểm về tài sản, tức chiếc xe, cũng như mức bồi thường cao hơn cho con người. Có bảo hiểm tự nguyện thì xe hư mới được đền.

Vì thế, xin đừng đặt ra vấn đề có cần phải bắt buộc mua bảo hiểm khi chạy xe lưu thông không. Nó là sai làn và có hại cho cả người chạy xe lẫn người có nguy cơ là nạn nhân.

Ngay ở Việt Nam, luật đã phân định rõ 2 phần: bảo hiểm bắt buộc (trách nhiệm dân sự) và bảo hiểm tự nguyện (xe cộ). Tuy nhiên, tôi nghĩ cần hiểu rõ ở chỗ bảo hiểm tự nguyện có ghi nó là một bộ phận đính kèm và không thể tách rời của bảo hiểm bắt buộc. Ở đây ý muốn nói phải mua bảo hiểm bắt buộc rồi mới có thể mua bảo hiểm tự nguyện.

PHẠM HỒNG PHƯỚC