Thứ Sáu ngày 19 tháng 4 năm 2024

Chuyện gì đang xảy ra với Cô Vi trên thế giới?

Chuyện gì đang xảy ra với Cô Vi trên thế giới? Đại dịch tiếp tục nóng bỏng hơn hay đã vào thời điểm đạt đỉnh?

Trên thế giới, ngày 22-5-2020 thêm ngày thứ 3 liên tiếp và là ngày thứ 4 từ khi bùng phát dịch COVID-19 có số nhiễm mới hơn 100.000 người, và cũng là kỷ lục mới, cụ thể là 107.716 người (kỷ lục cũ là ngày 21-5-2020 với 107.085 người). Ngày 20-5 là 100.474 ca. Từ ngày 2-4-2020 tới nay, có 37 ngày có hơn 80.000 người nhiễm mới/ngày; trong đó có 15 ngày có thêm hơn 90.000 người nhiễm mới. Tình hình nhiễm mới vẫn đang rất căng. Từ ngày 26-3-2020 tới nay, chưa ngày nào có số ca nhiễm mới dưới 60.000 người.

Trong khi đó, số người chết ngày 22-5-2020 đã vượt trở lại mốc 5.000 ngườii (cụ thể là 5.252 người), sau 6 ngày có số người chết dưới 5.000 người/ngày. Trước đó, sau cao điểm là 8.429 người chết vào ngày 17-4-2020, số người chết mỗi ngày có xu hướng giảm dần, tuy vẫn trồi sụt. Từ ngày 16-5-2020 tới ngày 21-5-2020, số người chết mỗi ngày ở mức dưới 5.000 người.

Sau ngày 22-5-2020 có thêm 19.969 ca nhiễm mới, Brazil đã từ số 3 vọt lên qua mặt Nga trở thành nước có số người nhiễm nhiều thứ 2 thế giới (tới ngày 23-5 có 339.687 người nhiễm). Ngày 21-5-2020, Brazil vừa vọt lên, qua mặt cả Tây Ban Nha để trở thành nước có số ca nhiễm lớn thứ 3 thế giới. Nguy hiểm hơn trường hợp Nga khi Brazil có số người chết cao, thứ 6 thế giới, tới ngày 23-5 có tới 21.579 người chết (tăng thêm 966 người trong ngày 22-5).

Nga sau khi tăng ào ào, bỏ qua các nước “số má” để trở thành nước số 2 thế giới về số ca nhiễm, tới ngày 23-5 đã xuống vị trí số 3 do bị Brazil vượt qua. Ngày 23-5, Nga có tổng cộng 335.882 ca nhiễm (tăng 8.894 người trong ngày 22-5) và 3.388 người chết (tăng kỷ lục 150 người chết trong ngày 22-5). Từ ngày 30-4-2020 tới nay, mỗi ngày Nga có hơn 7.000 ca nhiễm mới, trong đó có 11 ngày có hơn 10.000 ca nhiễm mới/ngày.

#Country,
Other
Total
Cases
New
Cases
Total
Deaths
New
Deaths
Total
Recovered
Active
Cases
Serious,
Critical
Tot Cases/
1M pop
Deaths/
1M pop
Total
Tests
Tests/
1M pop
Population
World5,360,296+62,089341,829+2,4042,187,2682,831,19953,57768843.9
1USA1,651,322+6,22897,847+200404,1501,149,32517,1094,99229614,017,78042,376330,795,837
2Brazil339,687+8,79721,579+531135,430182,6788,3181,599102735,2243,462212,397,420
3Russia335,882+9,4343,388+139107,936224,5582,3002,302238,402,74757,581145,927,974
4Spain281,90428,628196,95856,3181,1526,0306123,037,84064,97746,752,901
5UK257,154+2,95936,675+282N/AN/A1,5593,7905413,348,50749,35367,848,130
6Italy229,327+66932,735+119138,84057,7525723,7925413,391,18856,08060,470,956
7France182,21928,28964,20989,7211,7012,7924331,384,63321,21865,258,400
8Germany179,768+558,354+2159,90011,5149652,1461003,595,05942,92383,755,775
9Turkey154,5004,276116,11134,1138001,834511,767,49520,98284,239,988
10Iran133,521+1,8697,359+59104,07222,0902,6331,59288781,2869,31583,874,391
11India130,859+6,0653,860+13454,17972,8208,9449532,834,7982,0561,378,529,934
12Peru111,6983,24444,84863,6069013,39399750,52622,79832,920,920
13China82,9714,63478,2587995831,439,323,776
14Canada82,892+4126,277+2742,97333,6425022,1981661,420,50537,67337,706,381
15Saudi Arabia70,161+2,442379+1541,23628,5463022,01911684,61519,69934,753,259
16Chile65,393+3,536673+4326,54638,1741,0623,42435457,33223,94619,098,478
17Mexico62,527+2,9606,989+47942,72512,81337848654201,8381,567128,785,048
18Belgium56,810+2999,237+2515,15532,4182594,904797768,70666,35811,584,289
19Pakistan52,437+1,7431,101+3416,65334,6831112385460,6922,090220,403,741

HẠNH LEE