Thứ Sáu ngày 19 tháng 4 năm 2024

Tự động hóa quản lý hệ thống mạng để tăng tốc độ chuyển đổi số

Trong vòng 12 đến 18 tháng qua, tôi đã trao đổi với hàng trăm khách hàng thuộc nhiều ngành kinh doanh và lĩnh vực khác nhau. Hai chủ đề phổ biến nhất xuyên suốt các cuộc trao đổi này, một là hệ thống mạng đang ngày càng phức tạp hơn theo thời gian; thứ hai là tự động hóa (automation) vẫn trở thành một vấn đề chiến lược rất được quan tâm cho dù dự án chuyển đổi số (digital transformation) đã được triển khai tại công ty của họ.

Một trong những thách thức lớn nhất của các cơ sở hạ tầng vốn rời rạc và ngày càng phức tạp này là làm thế nào để triển khai một chiến lược bảo mật thông tin hiệu quả. Các hệ thống mạng được phân bổ và phát triển nhanh chóng hoàn toàn có thể là mầm mống phát sinh các rủi ro về an ninh mạng, dẫn đến sự cố hệ thống ngưng hoạt động xảy ra thường xuyên. Trên thực tế, góp phần không nhỏ tạo ra thách thức này chính là việc đội ngũ quản lý vận hành mạng hiếm khi thấu hiểu được các hoạt động kiểm soát và cấu hình đang triển khai cái gì trên khắp hạ tầng cơ sở một cách rõ ràng và nhất quán, quan trọng hơn là thiếu đi khả năng hiển thị toàn diện trên toàn hệ thống mạng nhằm xác định được ngay những yếu tố bất thường. Khả năng hiển thị và kiểm soát bị hạn chế này là kết quả của việc sử dụng quá nhiều sản phẩm đơn lẻ trên các phân đoạn khác nhau của hệ thống.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.