Thứ Bảy ngày 25 tháng 5 năm 2024

Propzy.vn công bố nền tảng FIRE-Tech, dịch vụ toàn diện bất động sản, tài chính và bảo hiểm

Công ty Propzy Việt Nam ngày 2-7-2020 tại TP.HCM đã giới thiệu nền tảng công nghệ FIRE-Tech – dịch vụ toàn diện, bao gồm: bất động sản, tài chính và bảo hiểm với những lợi thế về công nghệ và các giải pháp hữu ích.

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn vì đại dịch COVID-19, thị trường gần như đóng băng với nhiều công ty lớn nhỏ tạm dừng hoạt động hoặc thu hẹp quy mô, Propzy.vn vẫn nhận được sự tin tưởng từ các  quỹ đầu tư Gaw Capital Partnes, SoftBank Ventures Asia, Next Billion Ventures, RHL Ventures, Breeze, FEBE Ventures, RSquare and Insignia với tổng giá trị đầu tư lên đến 25 triệu USD. Đây là cột mốc đáng lưu ý góp phần thúc đẩy kinh tế phục hồi và giúp cho thị trường bất động sản “trở mình” mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Propzy nói rằng họ tự tin với nền tảng công nghệ hiện đại, mô hình kinh doanh đúng hướng và tiềm năng toàn thị trường bất động sản sơ cấp và thứ cấp vô cùng lớn.

Xin mời đọc bài trên MediaOnline.