Thứ Tư ngày 29 tháng 5 năm 2024

VNPT Pay cung cấp thanh toán cho toàn bộ dịch vụ trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia

Ngày 1-7-2020, thêm 6 dịch vụ mới đã được cung cấp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, gồm: (1) Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; (2) Đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện; (3) Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình; (4) Cấp đổi giấy phép lái xe mức độ 4; (5) Nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền của Cảnh sát giao thông (phạm vi toàn quốc); (6) Nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền của Thanh tra giao thông. Đây được xem là những dịch vụ thiết thực, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng chục triệu người dân.

VNPT Pay cung cấp thanh toán online cho toàn bộ dịch vụ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Với việc cung cấp thanh toán cho 725 dịch vụ trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia (DVCQG), ví điện tử VNPT Pay hiện là đơn vị đầu tiên hoàn thành tích hợp thanh toán tất cả các dịch vụ cho người dân được cung cấp qua hệ thống này.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.