Thứ Bảy ngày 25 tháng 5 năm 2024

Zalo nhận bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông về cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19

Ngày 6-7-2020, tạiHội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông ở Hà Nội, ứng dụng Zalo đã được trao bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông vì những đóng góp trong cuộc chiến phòng  chống dịch COVID-19 tại Việt Nam.

Tài khoản Zalo Bộ Y tế cập nhật các thông tin chính thống

Để chuẩn bị cho khả năng COVID-19 diễn biến phức tạp, Zalo đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xây dựng chatbot hỗ trợ tra cứu các cơ sở y tế có khả năng tiếp nhận, điều trị COVID-19 kèm theo số điện thoại liên lạc. Công cụ này có thể trả về kết quả nơi người dùng sinh sống hoặc địa phương bất kỳ. Chatbot được tích hợp trên OA của Bộ Y tế và OA Phòng chống Virus nCoV, thu hút được 10.563.312 lượt kích hoạt, tra cứu thông tin tại 63 tỉnh thành.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.