Thứ Ba ngày 27 tháng 7 năm 2021

Lịch âm Việt Nam và Trung Hoa lại chênh nhau 1 ngày

Người Việt ở Mỹ và người Việt ở Việt Nam đón Rằm tháng 11 Canh Tý chênh nhau 1 ngày.

Ngày Rằm tháng 11 Canh Tý là thứ Hai 28-12-2020 theo lịch VN, và là thứ Ba 29-12-2020 theo lịch âm in ở Mỹ.

Đó là vì tháng 10 Canh Tý theo lịch VN là tháng Thiếu (29 ngày), trong khi theo lịch Trung Hoa là tháng Đủ (30 ngày).

Lịch âm của Việt Nam cho thấy tháng 10 Canh Tý là tháng Thiếu chỉ có 29 ngày.

Nhưng ơn Giời, hai bên bờ Thái Bình Dương sẽ ăn Tết Tân Sửu 2021 giống nhau vì tháng 11 Canh Tý theo lịch VN là tháng Đủ (30 ngày), còn theo lịch Trung Hoa là tháng Thiếu (29 ngày).

Lịch âm của Việt Nam cho thấy tháng 11 Canh Tý là tháng Đủ có 30 ngày.

Lịch âm của Việt Nam cho thấy tháng 10 Canh Tý là tháng Thiếu chỉ có 29 ngày.

Lịch âm của Trung Hoa cho thấy tháng 10 Canh Tý là tháng Đủ có 30 ngày.

Lịch âm của Việt Nam cho thấy tháng 11 Canh Tý là tháng Đủ có 30 ngày.

Lịch âm của Việt Nam cho thấy tháng 11 Canh Tý là tháng Đủ có 30 ngày.

Lịch âm của Trung Hoa cho thấy tháng 11 Canh Tý là tháng Thiếu chỉ có 29 ngày.

Ở nhà A Phủ tại Chợ Lớn, trong khi các thể loại lịch VN in lịch âm theo cách tính của VN, chiếc đồng hồ điện tử vạn niên xuất xứ Trung Quốc lại hiển thị theo lịch âm ở bển. Hôm hỗm, bước sang tháng 11 âm, khi nhìn ảnh A Phủ chụp lịch điện tử này, có bạn tri hô ngày âm bị sai. Báo hại A Phủ tìm cách chỉnh lại mà cái đồng hồ không cho chỉnh lịch âm – nên từ đó cứ phải cộng thêm 1 ngày. Đám giỗ bà ngoại bọn nhỏ vừa mém bị làm lộn 1 ngày á.

P.H.P.