Chủ nhật ngày 05 tháng 12 năm 2021

Xiaomi công bố bản Báo cáo Bền vững 2020 về một thế giới bền vững

Tập đoàn công nghệ Xiaomi đã công bố ấn bản Báo cáo Bền vững năm 2020 (The Xiaomi Sustainability Report 2020) với những nội dung về cách tiếp cận và vận hành của công ty đối với phát triển bền vững.

Bản báo cáo Bền vững dày 30 trang nêu bật một loạt sáng kiến mang tính bền vững của Xiaomi bao gồm: bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (corporate social responsibility, CSR), quản lý chuỗi cung ứng bền vững, … Bên cạnh đó, thông tin về cam kết của Xiaomi đối với khả năng truy cập, bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư của người dùng cũng được cung cấp đầy đủ.


Đây được coi là bản Báo cáo ghi lại hoàn chỉnh các sáng kiến về bền vững của Xiaomi đã được thực hiện tại thị trường Trung Quốc nói riêng và các thị trường khác trên toàn thế giới nói chung.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.