Thứ Năm ngày 22 tháng 2 năm 2024

Ông Tô Dũng Thái trở thành tân Chủ tịch Tập đoàn VNPT

Chiều 9-12-2021, tại Hà Nội, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước (QLVNN) tại Doanh nghiệp đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Tô Dũng Thái giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Lễ trao quyết định bổ nhiệm ông Tô Dũng Thái làm Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT được tổ chức tại Hà Nội chiều 9-12-2021.

Ông Tô Dũng Thái sinh năm 1967, là Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử viễn thông. Ông bắt đầu làm việc tại VNPT Hà Nội từ năm 1992 và từng nắm giữ trọng trách lãnh đạo nhiều đơn vị thuộc VNPT Hà Nội. Giai đoạn 2013 – 2015, ông Tô Dũng Thái là Giám đốc VNPT Hà Nội. Tháng 12-2015, ông được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Tổng công ty VNPT VinaPhone. Từ tháng 4-2019, ông làm Phó Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT, kiêm Chủ tịch Tổng công ty VNPT – VinaPhone. Từ tháng 8-2021, ông Tô Dũng Thái được Ủy ban QLVNN tại Doanh nghiệp giao phụ trách HĐTV Tập đoàn VNPT.

Ông Tô Dũng Thái.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch HĐTV VNPT Tô Dũng Thái chia sẻ: để thực hiện thành công chiến lược phát triển VNPT4.0, VNPT cần triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, để thực hiện sứ mệnh trở thành một tập đoàn công nghệ, VNPT sẽ phải tiên phong trong việc nghiên cứu, làm chủ và ứng dụng các công nghệ mới, đặc biệt là các công nghệ của cuộc CMCN lần thứ 4 đúng với tinh thần Make in Việt Nam và Chỉ thị 01 ngày 14-1-2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ mà sẽ thực hiên nghiên cứu để làm chủ các công nghệ lõi, hướng tới sản xuất thiết bị công nghệ 4.0.

Thứ hai, để VNPT trở thành doanh nghiệp trụ cột, dẫn dắt chương trình chuyển đổi số quốc gia bám sát tinh thần NQ số 52 ngày 27-9-2019 của Bộ Chính trị về việc Việt Nam chủ động tham gia cuộc CMCN lần thứ 4, Tập đoàn VNPT sẽ tham gia một cách chủ động, sâu rộng vào các hoạt động chuyển đổi số trong cả 3 lĩnh vực: Chuyển đổi số chính phủ; Chuyển đổi số doanh nghiệp; Chuyển đổi số cá nhân. Đồng thời xây dựng và hoàn thiện các bộ giải pháp cho từng lĩnh vực: y tế, giáo dục, du lịch…. qua đó chuyển đổi số cho từng lĩnh vực này.

Thứ ba, trong quản lý điều hành, thực hiện theo nguyên tắc “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” – nhất quán về mục tiêu, nhưng linh hoạt trong thực hiện. Để đạt mục tiêu trên thì mô hình tổ chức phải linh hoạt, mang tính mở để có thể huy động tối đa nguồn lực nội tại và từ xã hội. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, người đại diện vốn, kiểm soát viên của Tập đoàn tại các công ty.

Thứ tư, tập trung phát triển nguồn nhân lực thông qua việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là lãnh đạo cấp chiến lược đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ với cơ cấu hợp lý để lãnh đạo dẫn dắt thực hiện chiến lược VNPT4.0. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nguồn kế cận cho cấp chiến lược. Tuyển dụng, đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số của Tập đoàn.

Thứ năm, tập trung đổi mới về cơ chế chính sách, trên tinh thần là cơ chế, chính sách được ban hành phải linh hoạt, đồng bộ, có tính đột phá, đặc biệt trong khâu tổ chức triển khai thực hiện để tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp, tường minh, tạo động lực mạnh mẽ cho các tập thể và cá nhân thực thi nhiệm vụ. Mọi cơ chế chính sách đều do chúng ta đưa ra, do đó nếu phát hiện những rào cản về cơ chế chính sách thì chính chúng ta phải là người tháo gỡ, để nhanh chóng mở các điểm nghẽn, khơi thông năng lực và sức sáng sáng tạo không giới hạn của mỗi thành viên, qua đó khơi thông tiềm năng và sức mạnh của VNPT.

Thứ sáu, trong mọi hoàn cảnh, luôn thể hiện rõ trách nhiệm của một doanh nghiệp nhà nước đối với Nhà nước và toàn xã hội thông qua việc nộp ngân sách và tham gia tích cực, có trách nhiệm, hiệu quả vào các hoạt động an sinh xã hội. Thông qua đó thể hiện, gìn giữ và xây dựng văn hóa VNPT giàu bản sắc, có sự kết hợp giữa văn hóa truyền thống và các nét văn hóa mới.

Theo ông Tô Dũng Thái, đây là thời điểm rất quan trọng để Tập đoàn VNPT có những bước đi hiệu quả trong việc thực hiện thành công chiến lược phát triển VNPT 4.0 của mình. Đây cũng là thời điểm chuyển mình và là giai đoạn bản lề để đưa VNPT thành công trong hành trình tiên phong dẫn dắt triển khai chuyển đổi số ở Việt Nam, sớm đưa VNPT trở thành tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Việt Nam. Tân Chủ tịch VNPT nhấn mạnh: “Tôi nhận thức rõ trách nhiệm cá nhân của mình phải cùng tập thể lãnh đạo Tập đoàn và toàn thể CBCNV của VNPT bắt nhịp với sự thay đổi nhanh chóng của xã hội, sự phát triển thần tốc của công nghệ để đưa Tập đoàn phát triển mạnh mẽ.”

MEDIAONLINE

Nguồn do VNPT cung cấp.

/p>