Thứ Sáu ngày 19 tháng 7 năm 2024

Windows 10 không còn có phiên bản mới

Hệ điều hành máy tính Microsoft Windows không còn có thêm các phiên bản (version) cập nhật lớn (major update) nữa. Trang công nghệ CNET cho biết, trên một blog post ngày 27-4-2023, Tập đoàn Công nghệ Microsoft nói rằng hãng đã chấm dứt việc ra các phiên bản cập nhật lớn cho Windows 10. Phiên bản hiện nay Windows 10 22H2 (phát hành ngày 18-10-2022) là phiên bản cuối cùng của Windows 10. Từ nay cho đến khi Windows 10 kết thúc vòng đời vào ngày 14-10-2025, Microsoft sẽ chỉ tiếp tục phát hành các bản cập nhật an ninh (security update) hàng tháng cho tất cả các phiên bản Windows 10.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.