Thứ Năm ngày 01 tháng 6 năm 2023

10 chiếc xe xấu xí nhất của năm 2014

  Ở nước Mỹ thời hậu suy thoái, tính mỹ thuật là tiêu chí gần như cuối bảng khi người ta tìm kiếm một chiếc xe mới cho mình. Chưa bao giờ những loại xe tốt (bao gồm cả ít hao xăng), bền mà rẻ lại lên ngôi như bây giờ. Trang chuyên về truyền […]