Thứ Hai ngày 24 tháng 6 năm 2024

Hãy tận hưởng cuối tuần cuối cùng của năm 2013

  Hãy tận hưởng cuối tuần cuối cùng của năm 2013 Và sẵn sàng đương đầu với bất cứ điều gì xảy ra trong năm 2014. Hy vọng. Lại hy vọng. Nhưng nếu không biết hy vọng vào một ngày mai tươi đẹp hơn hôm nay thì chẳng ai có thể sống tiếp được. Have […]