Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022

Bảo vệ phẩm giá 39 nạn nhân Essex

Bảo vệ phẩm giá của các nạn nhân và tôn trọng nỗi đau buồn của gia đình họ. Đó là nguyên tắc mà Cảnh sát Hạt Essex – nơi xảy ra vụ việc và trực tiếp điều tra – và các cơ quan thực thi pháp luật Anh tuyên bố ngay từ đầu cuộc điều […]