Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022

Huawei nói về những ưu thế của kỷ nguyên 5.5G

Tại Tuần lễ Đổi mới sáng tạo Win-Win (Win-Win Huawei Innovation Week) của Huawei diễn ra tại Shenzhen (Thâm Quyến, Trung Quốc) từ ngày 18-7-2022, ông David Wang, Giám đốc điều hành Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Hội đồng quản lý Cơ sở hạ tầng ICT của Huawei, đã có bài phát biểu […]