Thứ Ba ngày 30 tháng 5 năm 2023

Ác hóa

Cần phải có một dự án nghiên cứu xã hội học cấp quốc gia thiệt nghiêm túc và tử tế: Vì sao người Việt ngày càng độc ác với nhau? Không dám nhìn vào tận gốc sự thật thì cái nguy cơ ác hóa vẫn tiếp tục lan rộng cùng khắp cái xã hội Việt. […]