Thứ Tư ngày 10 tháng 8 năm 2022

Khi châu Phi phải trả giá cho Trung Quốc

  Có lẽ không có minh chứng nào cho cái câu nói “Trung Quốc đang dùng tiền mua cả thế giới” rõ nét hơn châu Phi, châu lục đang phải hứng chịu những nỗi đoạn trường sau những thập niên nhắm mắt nhắm mũi ồ ạt nhận những dòng viện trợ và đầu tư như […]