Thứ Năm ngày 01 tháng 6 năm 2023

Intel công bố đặc tả gia đình CPU Intel Core X-series có 12 tới 18 nhân

  Ngày 7-8-2017 (giờ Mỹ), Intel đã công bố đặc tả (specification) cho nhóm thứ hai của gia đình CPU siêu hiệu năng Intel Core X-series với số nhân xử lý từ 12 tới 18 nhân. Đó là Intel Core i9-7920X (12 nhân, 24 luồng), Intel Core i9-7940X (14 nhân, 28 luồng), Intel Core i9-7960X […]