Thứ Tư ngày 04 tháng 10 năm 2023

Intel công bố đặc tả gia đình CPU Intel Core X-series có 12 tới 18 nhân

 

Ngày 7-8-2017 (giờ Mỹ), Intel đã công bố đặc tả (specification) cho nhóm thứ hai của gia đình CPU siêu hiệu năng Intel Core X-series với số nhân xử lý từ 12 tới 18 nhân. Đó là Intel Core i9-7920X (12 nhân, 24 luồng), Intel Core i9-7940X (14 nhân, 28 luồng), Intel Core i9-7960X (16 nhân, 32 luồng) và Extreme Edition Intel Core i9-7980XE (18 nhân, 36 luồng).

Xin mời đọc nội dung trên Media Online