Thứ Sáu ngày 02 tháng 6 năm 2023

Giấc mơ Mỹ – American Dream

  Giấc mơ Mỹ – American Dream. Từ điển bách khoa Wikipedia giải thích: Giấc mơ Mỹ là một đặc trưng quốc gia (national ethos) của Mỹ, một bộ các lý tưởng mà trong đó quyền tự do (freedom) bao gồm cơ hội để phồn vinh và thành công, cũng như một sự chuyển động […]