Thứ Bảy ngày 01 tháng 10 năm 2022

GrabProtect với nhiều giải pháp nâng cao tiêu chuẩn an toàn và vệ sinh cho dịch vụ đặt xe công nghệ

Siêu ứng dụng đa dịch vụ Grab ngày 2-6-2020 đã giới thiệu GrabProtect gồm nhiều giải pháp nhằm nâng cao tiêu chuẩn an toàn và vệ sinh, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 trên các dịch vụ di chuyển. GrabProtect bao gồm các tính năng an toàn mới, bộ quà tặng an […]