Thứ Tư ngày 21 tháng 2 năm 2024

GrabProtect với nhiều giải pháp nâng cao tiêu chuẩn an toàn và vệ sinh cho dịch vụ đặt xe công nghệ

Siêu ứng dụng đa dịch vụ Grab ngày 2-6-2020 đã giới thiệu GrabProtect gồm nhiều giải pháp nhằm nâng cao tiêu chuẩn an toàn và vệ sinh, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 trên các dịch vụ di chuyển. GrabProtect bao gồm các tính năng an toàn mới, bộ quà tặng an toàn và các cập nhật về chính sách an toàn, góp phần nâng cao tiêu chuẩn an toàn và vệ sinh trong lĩnh vực đặt xe công nghệ.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.