Thứ Bảy ngày 15 tháng 6 năm 2024

Buồn tình ra Hà Nội… ngủ

Đi Mỹ về, chưa hết chập cheng vì cái đồng hồ sinh học bị khô nhớt, ngủ ở Saigon chưa đã, tôi bèn quảy bị ra Hà Nội… ngủ tiếp. Sáng nay (10-6-2013) do “máy bay về trễ” (thông báo nói như vậy) nên chuyến bay Vietnam Airlines VN 232 từ Saigon đi Hà Nội […]