Thứ Sáu ngày 30 tháng 7 năm 2021

Người dân Brazil nhờ vả nhạc online để quên nỗi buồn World Cup

  Có lẽ không ở nước nào khác trên thế giới này có người dân yêu bóng đá cuồng nhiệt, từ trong máu thịt di truyền, như người Brazil. Đội bóng của họ đã 5 lần cầm được chiếc Cúp Vàng World Cup. Vì vậy, khi để yên cho nhà nước bỏ ra tới 11 […]