Chủ nhật ngày 04 tháng 6 năm 2023

Apple SIM, phải chăng thời của SIM card bắt đầu mãn?

  Thật ra chuyện điện thoại di động không cần SIM card đã có từ lâu nay, nhưng chỉ được ứng dụng trong những dòng thiết bị “mì ăn liền” rẻ tiền do từng nhà mạng cung cấp. Và máy của mạng nào chỉ xài được cho mạng đó. Còn ở hai chiếc tablet iPad […]