Thứ Ba ngày 30 tháng 5 năm 2023

Huawei giới thiệu các kịch bản chính của mạng di động lái xe tự động

Ngày 20-11-2018 tại Diễn đàn Băng thông rộng Di động Toàn cầu (Global Mobile Broadband Forum, GMBF) lần thứ 9 tổ chức ở London (Anh) từ ngày 19 tới 21-11-2018, Huawei đã công bố cuốn Sách trắng (white paper) có tựa đề “Các kịch bản chính của mạng di động lái xe tự động” (Key […]