Thứ Tư ngày 03 tháng 3 năm 2021

Huawei giới thiệu các kịch bản chính của mạng di động lái xe tự động

Ngày 20-11-2018 tại Diễn đàn Băng thông rộng Di động Toàn cầu (Global Mobile Broadband Forum, GMBF) lần thứ 9 tổ chức ở London (Anh) từ ngày 19 tới 21-11-2018, Huawei đã công bố cuốn Sách trắng (white paper) có tựa đề “Các kịch bản chính của mạng di động lái xe tự động” (Key Scenarios of Autonomous Driving Mobile Network). Cuốn Sách trắng này đưa ra 7 kịch bản chính cho lái xe tự động và phân tích 5 khả năng tự động hóa quan trọng cần có trong các mạng di động, truyền cảm hứng cho các hệ thống mạng lái xe tự hành (autonomous driving networks).

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.