Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022

Người mẹ dạy con trai bỗng dưng nổi tiếng

BẠO ĐỘNG Ở BALTIMORE:   Hôm qua tới giờ, bà con ở Bờ Đông Hoa Kỳ hễ mở tivi lên là thấy cảnh động đất ở Nepal (xứ người) và cảnh một bà mẹ da màu rượt tát túi bụi vào nhóc con trai để trị tội nó tham gia bạo động ở Baltimore (xứ […]