Thứ Năm ngày 25 tháng 7 năm 2024

VNPT đấu giá thành công quyền sử dụng khối băng tần 3700 – 3800 MHz cho mạng 5G

Chiều 19-3-2024 tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng khối băng tần C2 (3700 – 3800 MHz) trong vòng 15 năm. Lần này, Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã đấu giá thành công quyền sử dụng tần số đối […]