Thứ Hai ngày 23 tháng 5 năm 2022

Xiaomi công bố bản Báo cáo Bền vững 2020 về một thế giới bền vững

Tập đoàn công nghệ Xiaomi đã công bố ấn bản Báo cáo Bền vững năm 2020 (The Xiaomi Sustainability Report 2020) với những nội dung về cách tiếp cận và vận hành của công ty đối với phát triển bền vững. Bản báo cáo Bền vững dày 30 trang nêu bật một loạt sáng kiến […]