Chủ nhật ngày 04 tháng 6 năm 2023

Báo giấy tăng… để thu (đúng) giá…

Thiệt là khổ thân làng báo giấy truyền thống xứ Việt đang phải rục rịch làm một chuyện cực kỳ tế nhị. Đó là tăng giá báo. Mà lâu lắm rồi mới làm một lần lại trong tình cảnh nhạy cảm dữ lắm. Báo thẹn thùng đỏ cả mặt khi phải thỏ thẻ thưa trình […]