Thứ Sáu ngày 02 tháng 6 năm 2023

Nhà báo báo nhà hay báo đời…

Sáng 21.6.2018, bạn Mark Zuckerberg vẫn nhớ khai quật tàng thư lôi ra các stt của tôi ngày này 4 năm trước. Tôi chết lịm vì hạnh phúc khi nhìn lại những tấm ảnh đen trắng chụp đầu thập niên 1980 khi tôi mới 3-4 tuổi nghề. Trên con đường thiên lý hành nghề nhà […]