Thứ Năm ngày 28 tháng 9 năm 2023

VIDEO: Gặp những nhà giáo dục Việt Nam tại BETT Summit Asia 2016 Kuala Lumpur

Hội nghị Thượng đỉnh giáo dục Bett Summit Asia 2016 Kuala Lumpur ngày 15&16-1-2016 có hơn 1.500 đại biểu là các nhà lãnh đạo chính sách hàng đầu, các nhà giáo dục, cán bộ nghiên cứu từ khắp châu Á – Thái Bình Dương (APAC). Tại hội nghị, Microsoft – với tư cách một đối […]

Những kỹ năng hàng đầu của học sinh để thích ứng với môi trường làm việc tương lai

HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH BETT ASIA 2016 KUALA LUMPUR ♦ Microsoft tập trung và chuyển đổi học tập cho tương lai kỹ thuật số tại Bett Asia 2016 Chuyển đổi học tập cho một tương lai kỹ thuật số, chú trọng chuẩn bị cho học sinh các kỹ năng phù hợp môi trường làm việc […]