Thứ Tư ngày 12 tháng 5 năm 2021

VIDEO: Gặp những nhà giáo dục Việt Nam tại BETT Summit Asia 2016 Kuala Lumpur

161115-bett-summit-asia-kl-viet

Hội nghị Thượng đỉnh giáo dục Bett Summit Asia 2016 Kuala Lumpur ngày 15&16-1-2016 có hơn 1.500 đại biểu là các nhà lãnh đạo chính sách hàng đầu, các nhà giáo dục, cán bộ nghiên cứu từ khắp châu Á – Thái Bình Dương (APAC). Tại hội nghị, Microsoft – với tư cách một đối tác toàn cầu của hội nghị – công bố kết quả khảo sát giáo dục mới với gần 1.000 trường học từ khắp khu vực APAC, cho thấy các nhà giáo ở đây đã bày tỏ những thách thức và cơ hội trong việc tối ưu hóa công nghệ cho lớp học cũng như các kỹ năng cần thiết để thành công.

Tại Summit này, Media Online đã có dịp gặp gỡ một số đại biểu từ Việt Nam sang tham dự. Và đây là những chia sẻ của họ.

Xin mời xem video: