Thứ Tư ngày 19 tháng 6 năm 2024

Cảnh sát dùng mạng xã hội để chống bọn ăn cắp xe đạp

  Báo New York Times (30-5-2014) cho biết: Trộm cắp xe đạp là một vấn đề nghiêm trọng ở các thành phố trên khắp nước Mỹ. Và có lẽ không có nơi nào mà cảnh sát lại huy động mọi sức mạnh của công nghệ để chống bọn trộm cắp như ở thành phố San […]