Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023

Bkav 2020 diệt virus máy tính bằng sức mạnh trí tuệ nhân tạo

Trên Facebook của mình, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ Bkav Nguyễn Tử Quảng ngày 26-6-2020 báo tin rằng team Bkav Pro đã ứng dụng thành công trí tuệ nhân tạo (AI) diệt virus không cần mẫu nhận diện. Phiên bản phần mềm phòng chống virus Bkav 2020 đã được Bkav ra mắt ngày 25-6-2020. […]