Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022

Bkav có thêm công ty cung cấp dịch vụ giải pháp phần cứng – Bkav Hardware Solution theo mô hình Foxconn

Tập đoàn công nghệ Bkav ngày 10-5-2022 đã công bố ra mắt công ty thành viên Bkav Hardware Solution (BHS) có chức năng cung cấp dịch vụ nghiên cứu, phát triển và sản xuất sản phẩm điện tử, định hướng hoạt động như một nhà sản xuất ODM, giống mô hình của Foxconn (Taiwan). Theo […]