Thứ Hai ngày 24 tháng 6 năm 2024

Kẻ đánh bom Boston đã được chôn cất

Cục Điều tra Liên bang FBI vẫn tiếp tục bị tạt thêm xăng vào đống lửa đang ngồi cho cách làm việc thiếu hợp tác của mình. Họ chưa bao giờ báo cho cảnh sát bang Massachusetts hay thành phố Boston biết về những mối quan hệ có tính chất khủng bố với phía quê […]