Thứ Tư ngày 31 tháng 5 năm 2023

Thẩm phán Tối cao Pháp viện thứ hai do Tổng thống Trump đề cử thành công

  Thẩm phán Liên bang Brett Kavanaugh, 53 tuổi, đã vượt qua cửa ải Thượng nghị viện ngày 6-10-2018 để trở thành thành viên trọn đời mới nhất của Tối cao Pháp viện (Supreme Court) Hoa Kỳ. Và đó là chiến thắng kép của Tổng thống Donald Trump khi trong 2 năm liên tiếp, hai […]