Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

Buổi sáng ngày của trăm năm

 Trưa hôm qua 10-11-12, ngày đặc biệt có “số tiến lên” mà cả một thế kỷ mới có một lần, mấy người bạn trên Facebook phát động cuộc thi mần thơ về cái “ngày của trăm năm” này với cái điều lệ cực kỳ nghiệt ngã là phải post lên lúc 13g14ph15gi đễ tạo thành […]