Chủ nhật ngày 16 tháng 6 năm 2024

Phở 24 và cà phê Highlands giờ đây có Microsoft

  Ngày 31-7-2013 tại TP.HCM, Microsoft Việt Nam và Công ty Cổ phần Việt Thái Quốc Tế VTI) đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác doanh nghiệp (Enterprise Agreement). Việt Thái  sẽ triển khai các sản phẩm và giải pháp công nghệ toàn diện của Microsoft vào hoạt động của doanh nghiệp nhằm […]