Thứ Năm ngày 01 tháng 6 năm 2023

Hy vọng rằng cà phê PHIN vẫn chưa bị cưỡng đoạt mất chữ H

PHP RỦ RỈ RÙ RÌ Hỗm rày trên mạng và cả trên báo chí rộ lên vụ cà phê được nhuộm bằng lõi pin cho đen bị nhà chức trách phát hiện ở tỉnh Đắk Nông. Số lượng thiệt là choáng với hơn 21 tấn cà phê đã được nhuộm và đóng bao. Chỉ có […]