Thứ Năm ngày 08 tháng 6 năm 2023

Khác nhau một chữ “tại”.

Hôm nay Chúa nhựt 18.11.2018, nhà thờ Bắc Hà (Q.10, TP.HCM) làm lễ mừng kính các Thánh tử đạo tại Việt Nam. Nghi lễ kính các Thánh tử đạo tại Việt Nam có 2 ngày lễ. Lễ kính trên toàn cầu vào ngày 24.11, và lễ trọng thể ở Việt Nam là vào Chúa nhựt […]