Thứ Ba ngày 21 tháng 3 năm 2023

Khác nhau một chữ “tại”.

Hôm nay Chúa nhựt 18.11.2018, nhà thờ Bắc Hà (Q.10, TP.HCM) làm lễ mừng kính các Thánh tử đạo tại Việt Nam.

Nghi lễ kính các Thánh tử đạo tại Việt Nam có 2 ngày lễ. Lễ kính trên toàn cầu vào ngày 24.11, và lễ trọng thể ở Việt Nam là vào Chúa nhựt thứ 33 mùa Thường niên (hôm nay á).

Tôi thấy lâu nay bà con mình vẫn hay gọi là lễ các Thánh tử đạo Việt Nam. Gọi vậy là đúng mà chưa đủ. Lẽ ra phải là các Thánh tử đạo TẠI Việt Nam. Vì trong số 117 vị Thánh tử đạo tại Việt Nam đã được Đức giáo hoàng John Paul II (Gioan Phaolô đệ Nhị) tuyên thánh ngày 19.6.1988, có 96 người Việt, 11 vị Tây Ban Nha và 10 vị người Pháp. Ngày 5.3.2000 có thêm một vị tử đạo nữa là Andre Phú Yên được tuyên Chân phước (bậc ngay dưới Hiển thánh). Bởi vậy, khi cầu “các Thánh tử đạo Việt Nam” là chỉ nói tới các thánh người Việt, 97 người. Còn nếu cầu “các Thánh tử đạo tại Việt Nam”, ta nói tới toàn bộ các ngài và dĩ nhiên được thêm 21 vị thừa sai cầu bầu cho mình.

Các thánh tử đạo tại Việt Nam chấp nhận hy sinh mạng sống mình cho lòng tin vào Chúa Jesus đã bị bách hại dưới các triều đình vua chúa bài đạo Thiên chúa, gồm Trịnh Doanh (1740-1767), Trịnh Sâm, Cảnh Thịnh (1782-1802), Minh Mạng, Thiệu Trị, và Tự Đức (1847-1883); trong đó đẫm máu nhất là hai thời Minh Mạng (58 vị Thánh tử đạo) và Tự Đức (50 vị).

Sáng nay nghe ca đoàn hát Bài Ca Ngàn Trùng, tôi thấm với câu phiên khúc 1: “Không có tình yêu nào trọng đại cho bằng chết vì yêu. Nhìn Chúa đẫm máu trên đồi cao, từng đoàn người anh dũng tiến lên pháp trường.”

Một ngày Chúa nhựt an lành cho các bạn thân quý của tôi.

PHẠM HỒNG PHƯỚC